Gallery

Guru Nanak Dev Ji Gurpurab at Khalsa Jatha Gurdwara London, 4/11/2023